Producció d’esdeveniments culturals

Organització i gestió d’esdeveniments: concerts, festivals, exposicions d’art, espectacles de teatre i dansa, entre d'altres.

Gestió de projectes culturals

Desenvolupament i execució de projectes culturals: programes educatius, projectes de conservació del patrimoni cultural, entre d'altres.

Gestió de patrocinis i aliances

Cerca i negociació de patrocinis i aliances amb empreses i institucions per a finançar esdeveniments i projectes culturals.

Gestió de recursos humans

Contractació i coordinació de personal i voluntariat per a esdeveniments culturals.

Consultoria cultural

Assessorament i consultoria en temes culturals, incloent-hi planificació estratègica, gestió de fons i finançament, màrqueting cultural i desenvolupament d’audiències.

Promoció i màrqueting cultural

Disseny d’estratègies de promoció i màrqueting per a esdeveniments i activitats culturals, incloent-hi campanyes publicitàries, relacions públiques, presència en xarxes socials, disseny i producció de material gràfic.

Traducció i interpretació cultural

Serveis de traducció i interpretació per a esdeveniments i activitats culturals multilingües.

Gestió de drets d’autor i propietat intel·lectual

Assessorament en temes legals relacionats amb els drets d’autor i la propietat intel·lectual en l’àmbit cultural.

Gestió d’espais culturals

Administració i gestió d’espais: teatres, galeries d’art, centres culturals i sales de concerts.

Producció d’espectacles itinerants

Creació i organització d’espectacles i exposicions.

Formació i capacitació cultural

Organització de tallers, cursos i programes de formació per a artistes, gestors culturals i públic interessat en temes culturals.

Programació artística

Selecció i programació d’artistes per a esdeveniments culturals.


Contacta amb nosaltres