Treballa amb nosaltres

2 Persones informadores

Atenció i informació directa

Informar sobre els les activitats i els serveis del centre, el barri i el districte.

Atenció presencial, telefònica i per correu electrònic a usuaris, professors i col·laboradors.

Inscripcions als tallers culturals i itineraris.

Gestió del material necessari pels tallers. 

Control del bon ús dels espais.

Control de l’accés a les activitats.

Control de l’assistència als actes.

Suport a la gestió de les xarxes socials i els canals comunicatius.

Suport a la gestió administrativa.

 

2 vacants 

Contracte indefinit

Hores setmanals: 30h i 35h 

Es valorarà experiència en llocs similars.

Català parlat i escrit.

Vols treballar amb nosaltres? Fes-nos arribar el teu CV

Fes-nos arribar el teu CV i el tindrem en compte per futures vacans.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Monitor/a

Suport i acompanyament a infants diferents NEE.

Potenciar la relació d’aquests infants amb les seves companyes i companys a través del joc.

Juntament amb la persona coordinadora, comunicar-se amb les famílies dels infants.

Donar suport en els desplaçaments exteriors, en cas de sortides.

Contracte indefinit

Horari: De dilluns a dijous de 16 a 19.30 h

Hores setmanals: 14 h

Títol de monitor de lleure amb les pràctiques acabades i el projecte presentat.

Es valorarà experiència en llocs similars.

Català parlat i escrit

Tècnic o tècnica de llums i so

Tècnic/a de llums, amb coneixement de so, per a un equipament cultural.

 

Muntatge tècnic de so i llums per a diferents activitats culturals (concerts, Xerrades, projeccions, obres de teatre...)

Suport al muntatge i desmuntatge d’exposicions, sales de tallers i cessions d’espai

Preparació de les classes pels tallers i ajuda a les tasques d'informació. 

Suport a les persones tècniques externes.

Revisar Riders amb la persona que coordinada la programació cultural

Control i manteniment del material tècnic i del magatzem

Participació a les reunions d’equip

2 Animadors/es Sociocultural

Atenció directa als infants i adolescents i comunicació amb les famílies.

Participació activa en la programació d’activitats i suport a l’organització d’activitats en xarxa amb altres professionals.

Potenciar la relació dels infants amb NEE amb les seves companyes i companys a través del joc.

Metodologia basada en el joc lliure i l’acompanyament a l’infant a la cerca de les seves motivacions i interessos.

Donar suport en els desplaçaments exteriors, en cas de sortides.

Contracte indefinit

Hores setmanals: 30h

Titulació superior en pedagogia.

Es valorarà experiència en llocs similars.

Català parlat i escrit.

Auxiliar d’administració

Suport a l'equip d'adminitració i a l'equip del centre

Gestió del servei de cessió d’espais: sol·licituds, pressupostos, acords, seguiment, enquestes...

Gestió de la comptabilitat quotidiana.

Gestió de compres de material d’oficina i subministrament.

Suport administratiu a l’equip de gestió.

Gestió de la planificació d’espais i elaboració del planning setmanal de les activitats del centre

 

1 vacants 

Contracte indefinit

Hores setmanals: 30h 

Es valorarà experiència en llocs similars.

Català parlat i escrit.